Beste wolken in de lucht
We hebben gelukkig gewonnen
Alles was geheel verzonnen
Het kostte ons geen zucht
Zelfs van alle zonnen
Die ons hebben getucht
En diegenen die zijn gevlucht
Met veel boetes en bonnen
Maar nu kunnen wij blazen
Naar wie maakt niet uit
We hebben nu de fluit
Ondanks al die grote bazen

Wij maken alles buit

JUUT