Stichting Kantlijn, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.kantlijn.org
Stichting Kantlijn, Amsterdam
Onze Coördinator is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kantlijn en is te bereiken via info@kantlijn.org

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Stichting Kantlijn verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten, wij gebruik maken
van jouw diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Kantlijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van jouw donatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Kantlijn neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kantlijn) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Stichting Kantlijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren,
waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Kantlijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken
Stichting Kantlijn gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw
privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Kantlijn. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van je toestemming
of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kantlijn.org
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto en de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit doen we ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.
Stichting Kantlijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Kantlijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met ons op via info@kantlijn.org